intencje Mszy Świętych


Niedziela 21 lutego
6.30 Za śp. Stefana Żurawskiego (intencja od Mateusza i Nikoli)
8.00 O łaskę nieba dla Danuty Kukawka w 3. rocznicę śmierci
9.30 1) O Bożą pomoc i rozwiązanie trudniej sprawy w Rodzinie Barbary
2) O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z racji urodzin dla Córki Joanny i imienin Córki Marty
11.00 Za dusze śp. Janiny Stróżyńskiej o łaskę nieba i za Syna Dariusza
12.30 1) Za śp. Rodziców Katarzynę Janicką w 19. rocznicę śmierci i Stanisława Janickiego w 34. rocznicę śmierci
2) O Dary Ducha Świętego dla Syna Pawła
16.00 1) ( intencja Wspólnoty Radia Maryja)
2) Za śp. Iwonę Działek prosząc o łaskę nieba
18.00 1) Za dusze śp. Janiny Piłat, Męża Michała, Jej Rodziców Karoliny i Józefa Łoś oraz wszystkich Sióstr i Braci ze współmałżonkami (intencja od Rodziny Kaczmarskich z Krakowskiego)
2) Za śp. Adama Manerowskiego

Poniedziałek 22 lutego

7.00 Za śp. Romualda Mizdalskiego
8.00 Za śp. Genowefę Różańską
18.00 1) (intencja Wspólnoty Zjednoczenia Apostolstwa Katolickiego)
2) Za śp. Aleksandrę Hoppe
3) U uzdrowienia dla Justyny Kempińskiej i Jej Mamy Ireny, opiekę Matki Bożej (Msza Święta od Sąsiadki z bloku nr 15

Wtorek 23 lutego
7.00 Za śp. Rodziców Czesława i Zofię Andruszkiewicz
8.00 Za śp. Tadeusza Domagalskiego
18.00 1) Za śp. Iwonę Działek prosząc o łaskę nieba
2) Za Zmarłych z naszych Rodzin

Środa 24 lutego
7.00 Za śp. Janinę Piłat
8.00 Za śp. Stanisława Barejka
18.00 1) W 1. rocznicę śmierci Genowefy Watorowskiej
2) Za śp. Agnieszkę i Rodziców oraz Braci z Rodziny Dziarskich prosząc o łaskę nieba
3) Intencje nowennowe do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czwartek 25 lutego
7.00 Za śp. Romana Lewandowskiego
8.00 Za śp. Bogusławę Teresińską
18.00 Za śp. Piotra Duszyńskiego

Piątek 26 lutego
7.00 Za śp. Rodziców Leona i Martę Wojciechowskich
8.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 Za śp. Stefana Żurawskiego (intencja od Stefanii Biała)

Sobota 27 lutego
7.00 Za śp. Stanisława Barejka
8.00 Za śp. Aleksandrę Hoppe
18.00 Za śp. Hieronima Derra i zmarłych z Rodziny

Niedziela 28 lutego
6.30 Msza św. dziękczynna w 45. rocznicę ślubu Anny i Mariana z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej dla Małżonków, Dzieci i Wnuków
8.00 Za śp. Jana i Helenę i ich Rodziców prosząc o łaskę nieba
9.30 Z okazji 18. urodzin Jakuba z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata życia
11.00 Za śp. Kazimierza i Jana Wietrzykowskich, Rodziców, Rodzeństwo oraz Edmunda Wołowskiego
12.30 1) Za śp. Weronikę i Jana Roczniak, Brata Czesława i Zdzisława oraz Bratanicę Kasię
2) Za śp. Jerzego Karczmarek w 4. rocznicę śmierci oraz zmarłych Braci i Rodziców. Za Genowefę i Michała Milanowskich oraz zmarłych z Rodziny
16.00 1) Za śp. Genowefę Różańską
2) W 1. rocznicę śmierci Leoni Pszczółkowskiej oraz w 12. rocznicę śmierci Jerzego Pszczółkowskiego
3) Za śp. Jana Szymańskiego w 6. rocznicę śmierci z prośbą o łaskę życia wiecznego
18.00 1) O wiarę, nadzieję i miłość dla Rodziny Pawła
2) Za śp. Adama Manerowskiego

 

 

 

 

 

Gdy słyszycie, że ktoś słowami
lub czynem obraża Boga,
starajcie się z pokorą serca
zadośćuczynić Bogu 
przez modlitwę, pokutę
oraz wzywajcie wszelkie stworzenia
do wychwalania Stwórcy dobrymi czynami.
święty Wincenty Pallotti