ul. Dworcowa 38
86-200 Chełmno 

Furtianin - Brat Edward Buryło SAC - 56 679 07 15
Sekretariat - 56 679 07 34
ks. Tadeusz Miszewski SAC (proboszcz) - 56 679 07 14, 691 660 457 (bardzo proszę o sms-y)
ks. Dariusz Żebrowski SAC - 517 945 563 (bardzo proszę o sms-y)
ks. Andrzej Lemański SAC - 56 679 07 22
ks. Kazimierz Pytka SAC
 
NIP: 875-13-25-787
Regon: 040021488
Konto bankowe parafii: 
Bank Spółdzielczy w Toruniu 56 9486 0005 0000 0172 2000 0001
Konto budowlane parafii: 
Bank Spółdzielczy w Toruniu 30 9486 0005 0000 2495 2000 0001 
 

 

księża i bracia Pallotyni


Dom Zakonny Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego
ul. Dworcowa 38
86-200 Chełmno
 
NIP: 875-13-56-902
Regon: 040004521
konto bankowe wspólnoty: 
Bank Spółdzielczy w Toruniu 36 9486 0005 0000 0101 2000 0001

Motywem działania wspólnoty

zawsze powinna być miłość,
bo nawet najświętsze instytucje
chylą się ku upadkowi,
gdy zaczynają tam przeważać
osobiste ambicje,
upodobania i kaprysy.

święty Wincenty Pallotti