Spotkania, podczas których w ciągu jednego dnia
omawiać będziemy wszystkie tematy kursu,
prowadzić będziemy tylko do końca tego roku.
Potem zmienimy formułę spotkań dla narzeczonych. 

W styczniu podamy informacje o terminach nowych kursów.

Na tej stronie umieszczamy formularze zgłoszeniowe.
Gdy jest już komplet zgłoszeń, link do formularza usuwamy.
Osoby, które wysłały zgłoszenia, są automatycznie przyjmowane na kurs.
Nie wysyłamy żadnych potwierdzeń.


Motywem działania wspólnoty

zawsze powinna być miłość,
bo nawet najświętsze instytucje
chylą się ku upadkowi,
gdy zaczynają tam przeważać
osobiste ambicje,
upodobania i kaprysy.

święty Wincenty Pallotti