- we wtorek od 16.00 do 18.00
- w czwartek od 9.00 do 11.00 i od 16.00 do 18.00
- w sobotę od 9.00 do 11.00
 

sakrament chrztu

sprawujemy:
- w sobotę przed drugą niedzielą miesiąca - podczas liturgii o godzinie 18.00
- w drugą niedzielę miesiąca - podczas liturgii o godzinie 12.30
 
jeśli pojawi się uzasadniona potrzeba to także:
- w pozostałe niedziele - po zakończeniu liturgii Mszy Świętych
  (zapraszamy na Mszę Świętą i zaraz po jej zakończeniu odbywa się obrzęd chrztu)
- w soboty - po zakończeniu liturgii Mszy Świętej wieczornej
- w soboty - sam obrzęd chrztu bez liturgii Mszy Świętej 
 
potrzebne dokumenty: 
- akt akt urodzenia dziecka (w kancelarii zrobimy kserokopię)
- informacje o rodzicach chrzestnych (imię i nazwisko, wiek i adres)
Godność rodziców chestnych może być powierzona osobom, które ukończyły 16. rok życia, przyjęły Sakrament Bierzmowania oraz prowadzą życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką mają pełnić (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 874), dlatego prosimy, by osoby spoza parafii przyniosły zaświadczenie, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie takie wydaje proboszcz miejsca zamieszkania.
 

pierwsza Komunia Święta

potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
 

sakrament bierzmowania

potrzebne dokumenty:
- metryka chrztu
- zaświadczenie o uczestnictwie w katechizacji szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji