2. Niedziela Zwykła * 19 stycznia

* Dzisiejsza taca przeznaczona będzie na cele remontowe parafii. Bardzo dziękujemy!

* W poniedziałek 20 stycznia o 19.00 - katecheza dla bierzmowanych. Drugi termin w piątek 24 stycznia także o 19.00.

* W środę 22 stycznia uroczystość naszego założyciela - świętego Wincentego Pallottiego. Tego też dnia przypada stulecie powrotu Chełmna do Wolnej Polski. Dziękować będziemy Bogu za ten wspaniały dar. Podczas Mszy Świętej o godzinie 18.00 - spotkanie Wspólnot naszej parafii. Po Eucharystii - wspólne Uwielbienie Pana Jezusa.

* Po latach zaborów, gdy wreszcie przywrócono do istnienia państwo polskie, w Chełmnie z wielką radością oczekiwano na przybycie generała Józefa Hallera. Generał przyjechał pociągiem 29 stycznia 1920 roku o godzinie 10.00 Zapraszamy na Mszę Świętą w środę 29 stycznia właśnie o godzinie 10.00!

* 29 stycznia będziemy obchodzić liturgiczne wspomnienie Błogosławionej Bolesławy Lament, patronki jedności, Założycielki Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Za tydzień w niedzielę Siostry Misjonarki przedstawią nam sylwetkę Błogosławionej.

ogłoszenia z diakonii parafialnych 


Motywem działania wspólnoty

zawsze powinna być miłość,
bo nawet najświętsze instytucje
chylą się ku upadkowi,
gdy zaczynają tam przeważać
osobiste ambicje,
upodobania i kaprysy.

święty Wincenty Pallotti